Οι στόχοι και οι δραστηριότητες του Έργου παρουσιάστηκαν στην πρώτη συνάντηση των εταίρων, που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του CESIE, στο Παλέρμο της Ιταλίας, στις 6 και 7 Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι από τις έξι συμμετέχουσες χώρες (Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία, Αυστρία, Σουηδία, Γερμανία) συζήτησαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, οργανώνοντας τις δραστηριότητες που αναμένεται να υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες.