Om ARISE

ARISE-projektets mål är att främja invandrarkvinnors sociala och företagsamma förmågor. Projektet kommer att främja utveckling och genomförande av ekonomiskt hållbara, livsmedelsrelaterade affärsidéer för att kunna främja ömsesidigt lärande mellan invandrarkvinnornas kultur och mottagarsamhällets kultur.

ARISEs projektaktiviteter:

  • Efterforskningar om invandrarkvinnornas sociala och ekonomiska lärandebehov
  • Analys av affärsklimatet och förutsättningar för självständighet
  • Internationell utbildning för socialarbetare, lärare och interkulturella medlare
  • Genomförande av 20 lokala workshoppar för 15 invandrarkvinnor i varje land
  • Lokala företagsevenemang ledda av invandrarkvinnor
  • Utveckling och produktion av ett ARISE-toolkit
  • Slutlig internationell konferens

Ladda ner: Broschyr om ARISE (PDF)