Οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν στις 17 και 18 Οκτωβρίου στο Ίνσμπρουκ της Αυστρίας, με στόχο να συζητήσουν τόσο για την πρόοδο όσο και για τα επόμενα βήματα του Έργου.

Στις εγκαταστάσεις του οργανισμού Verein Multikulturell, οι εκπρόσωποι των εταίρων είχαν την ευκαιρία να συνοψίσουν τα έως τώρα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου υλοποίησης του Έργου, συγκεκριμένα την έρευνα που εκπονήθηκε σε κάθε χώρα εταίρο σχετικά με το επιχειρηματικό κλίμα για τις γυναίκες μετανάστες, ειδικά στον τομέα του φαγητού, καθώς και το διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο για κοινωνικούς λειτουργούς που διεξήχθη στο Παλέρμο, στις 25-28 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του Έργου. Σχεδίασαν, επίσης, την υλοποίηση των workshops που θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες, κατά τους οποίους τουλάχιστον 70 γυναίκες μετανάστες στο σύνολο των 6 χωρών εταίρων, θα αποκτήσουν δεξιότητες που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα στον τομέα του φαγητού.