Idag arrangerade Internationella avdelningen en inspirationsbrunch i samband med Projektet ARISE. Dagen präglades av bland annat tal från Ilona Szatmari Waldau som talade om kvinnor och företagande ur det politiska perspektivet, den framgångsrike entreprenören Laleh Maghonaki som berättade om sina erfarenheter, och inte minst våra deltagare i ARISE workshoppar som berättade om de affärsidéer som de utvecklat under workshopparnas gång. En mycket lyckad dag med många inspirerade besökare. Tack alla som kom!