Σφραγίδα

Ιστοσελίδα του έργου: www.arise-network.eu

Αυτή η ιστοσελίδα δημοσιεύεται εξ ονόματος της κοινοπραξίας από την:

VNB e.V. (Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen e.V.)
Warmbüchenstraße 17
30159 Hannover

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
+49 511 307660

Email: info@vnb.de

Ιστοσελίδα: www.vnb.de

Διευθυντής έκδοσης: Claudia Sanner

εκτέλεση:

TRILOS new media
Hanomaghof 2
30449 Hannover
Γερμανία

Tηλ: +49 511 214498-60
Φαξ: +49 511 214498-65

www.trilos.de

service@trilos.de