Σχετικά με το ARISE

Στόχος του προγράμματος ARISE είναι η προώθηση της κοινωνικής και επιχειρηματικής ικανότητας των μεταναστριών. Το σχέδιο θα προωθήσει την ανάπτυξη και την εφαρμογή οικονομικά βιώσιμων καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών που σχετίζονται με τα τρόφιμα, προκειμένου να προωθηθεί η αμοιβαία μάθηση μεταξύ του πολιτισμού των μεταναστριών και της κοινότητας υποδοχής

Δραστηριότητες του έργου ARISE:

  • Έρευνα για τις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες μάθησης των μεταναστριών
  • Ανάλυση του επιχειρηματικού κλίματος και των προϋποθέσεων
  • Διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους εκπαιδευτές και τους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές
  • Εφαρμογή 20 τοπικών εργαστηρίων για 15 μετανάστριες σε κάθε χώρα
  • Τοπικές επιχειρηματικές εκδηλώσεις που θα συμμετέχουν οι γυναίκες μετανάστριες
  • Ανάπτυξη και παραγωγή μιας εργαλειοθήκης για το ARISE
  • Τελικό διεθνές συνέδριο

Λήψεις: Φυλλάδιο ARISE (PDF)