Πληροφορίες και πόροι για τους υπεύθυνους μετάδοσης πληροφοριών

Λήψεις: Φυλλάδιο ARISE (PDF)

Λήψεις: Έκθεση σχετικά με το επιχειρηματικό κλίμα για τις μετανάστριες (PDF, Αγγλικά)