Πληροφορίες και πόροι για επαγγελματίες

Εδώ θα βρείτε σύντομα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του προγράμματος ARISE.

Έκθεση σχετικά με το επιχειρηματικό κλίμα για τις μετανάστριες (PDF, Αγγλικά): Business Climate for Migrant Women – Joint Report by ARISE