Η κοινοπραξία του έργου αριθμεί έξι οργανισμούς από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες: