Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας για Γυναίκες Μετανάστριες: Όρεξη για Επιχείρηση!

Προώθηση της κοινωνικής και επιχειρηματικής ικανότητας των μεταναστριών

Ευρωπαϊκό σχέδιο για μετανάστριες, επιχειρηματίες, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτές, συμβούλους και διαπολιτισμικούς μεσολαβητές

Στόχος του προγράμματος ARISE είναι η προώθηση των κοινωνικών και επιχειρηματικών ικανοτήτων των μεταναστριών. Διαβάστε περισσότερα »

Οι δραστηριότητες του προγράμματος ARISE και τα παραδείγματα καλής πρακτικής μπορεί να εντοπιστούν σε πολλά μέρη της Ευρώπης. Μάθετε πού »

Η σύμπραξη του προγράμματος περιλαμβάνει έξι οργανισμούς από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Διαβάστε περισσότερα »

The ARISE toolkit: an handbook providing guidance and methods also available in Arabic

Download: EN / AR

Νέα

ARISE toolkit to entrepreneurship: available now!

Are you planning to provide a training for migrant women aiming at entrepreneurship? The ARISE toolkit is providing guidance and methods to mediators (social workers, trainers, cultural mediators and staff from social partners and migrant organisation) in how to...

Τελικές Εκδηλώσεις του Έργου

Τελικές Εκδηλώσεις του Έργου

Η τελική Συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στο Αννόβερο της Γερμανίας σε συνδυασμό με το Τελικό Συνέδριο του Έργου, μεταξύ 29 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου. Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τα τελικά αποτελέσματα του Έργου και να σχεδιάσουν τη μελλοντική...

Τοπικός συντονισμός έργων:

Four Elements NGO
Ταχυδρομική διεύθυνση: Βερανζέρου 1, 10677 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
+30 210 3809847
Φαξ: +30 210 3809877
Email: info@4-elements.org
Ιστοσελίδα: www.4-elements.org

Link: Σφραγίδα