Από τις 25 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2017 διεξήχθη στο Παλέρμο της Ιταλίας το Διεθνές Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Κοινωνικούς Λειτουργούς και Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές, στο πλαίσιο του ARISE.

Συμμετέχοντες από τις 6 χώρες εταίρους μοιράστηκαν καλές πρακτικές σχετικών πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο, επισκέφθηκαν επιχειρήσεις μεταναστών που έχουν επίσης συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά Έργα στο παρελθόν, και συμφώνησαν τα βασικά στοιχεία της Στρατηγικής Δράσης, επί της οποίας θα βασιστεί η υλοποίηση των workshops που θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες.